Email Bản in

Ứng trước chi phí cấp đổi giấy chủ quyền cho người dân

Ngày 12.11, Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM tổ chức tập huấn về việc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tải sản khác gắn liền với đất (GCN) theo Nghị định 88. Tại buổi tập huấn, nhiều đại diện quận huyện băn khoăn về chi phí cấp đổi miễn phí sang mẫu GCN mới đối với các trường hợp GCN được cấp trước ngày nghị định có hiệu lực thi hành (10.12.2009). Về vấn đề này, ông Phạm Ngọc Liên - Giám đốc Trung tâm Tài nguyên - Môi trường và Đăng ký nhà đất (Sở Tài nguyên - Môi trường) - cho biết, sẽ đề nghị UBND TP chỉ đạo Sở Tài chính triển khai đến phòng tài chính các quận huyện tạm ứng chi phí cấp đổi GCN cho các trường hợp này, nhằm khuyến khích người dân thống nhất đổi sang mẫu giấy mới.

Ông Phạm Ngọc Liên khẳng định sẽ kiên quyết chấm dứt tình trạng trễ hạn cấp đổi GCN cho người dân, tức không quá 50 ngày trong trường hợp bổ sung GCN hoặc GCN bị mất, không quá 20 ngày với các trường hợp khác. Dự kiến ngày 17.11, các quận huyện tiếp tục có buổi tập huấn với Bộ Tài nguyên - Môi trường xung quanh việc cấp đổi GCN mới.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận