Email Bản in

Về việc trao giải thưởng cho công ty Vedan

Ngày 3-11, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết: Hội đồng kỷ luật Bộ KH&CN đã xem xét, kiểm điểm và thống nhất đề xuất hình thức xử lý kỷ luật cảnh báo đối với Trưởng cơ quan đại diện Bộ KH&CN tại TP Hồ Chí Minh và một số cá nhân có liên quan đến việc trao giải thưởng cho Công ty cổ phần hữu hạn Vedan.

Xử lý kỷ luật các cán bộ có liên quan. Ngày 3-11, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) cho biết: Hội đồng kỷ luật Bộ KH&CN đã xem xét, kiểm điểm và thống nhất đề xuất hình thức xử lý kỷ luật cảnh báo đối với Trưởng cơ quan đại diện Bộ KH&CN tại TP Hồ Chí Minh và một số cá nhân có liên quan đến việc trao giải thưởng cho Công ty cổ phần hữu hạn Vedan.

Các cá nhân có liên quan đến vụ việc trên gồm Phó Cụ trưởng và Trưởng phòng hành chính tổng hợp Cơ quan đại diện Bộ KH&CN tại TP Hồ Chí Minh nhận hình thức khiển trách vì không làm hết trách nhiệm. Do các cá nhân này thiếu trách nhiệm, không kiểm tra kỹ lưỡng trong quá trình trao giải "Doanh nghiệp ứng dụng hệ thống quản lý chất lượng xuất sắc năm 2009" dẫn đến sai sót, gây bức xúc trong dư luận.

Mới đây, Công ty cổ phần hữu hạn Vedan nhận giải thưởng danh hiệu "Sản phẩm chất lượng an toàn vì sức khoẻ cộng đồng năm 2009" do cơ quan đại diện Bộ KH&CN tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm Tư vấn Phát triển thương hiệu và Chất lượng TP Hồ Chí Minh (Natusi) trao tặng. Bộ KH&CN khẳng định đây là sai sót của Ban tổ chức.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận