Email Bản in

Việt Nam nhận giải thưởng "Vì sự sống còn của trẻ em"

Liên minh toàn cầu về Văcxin và tiêm chủng(GAVI) vừa tổ chức lễ trao các giải thưởng của GAVI cho Việt Nam.

Đó là các giải thưởng sau: Giải thưởng tăng tỷ lệ tiêm chủng thường xuyên, Giải thưởng tiếp nhận văcxin mới, Giải thưởng quản lý kho văcxin, Giải thưởng về thách thức đặc biệt, Giải thưởng về sự tham gia của xã hội dân sự và Giải thưởng vì sự sống còn của trẻ em.

Được trao cho VN, Giải thưởng vì sự sống còn của trẻ em là sự ghi nhận thành tựu ấn tượng của VN đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao: tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 95% kể từ năm 1993.

Tiêm chủng mở rộng là chương trình thành công nhất trong các chương trình liên quan đến sức khỏe trẻ em.

Theo GAVI, trong số tất cả các quốc gia hội đủ điều kiện GAVI, VN là một trong số các nước có tỷ lệ giảm tử vong trẻ em cao nhất, từ 56 trẻ tử vong trên 1000 trẻ sinh ( năm 1990) xuống còn 14 trẻ tử vong trên 1000 trẻ sinh ( năm 2008).

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận