Email Bản in

VN sản xuất thuốc kháng vi-rút cúm A/H1N1

WHO thông báo, thế giới hiện đã ghi nhận 28 trường hợp vi-rút kháng Osetamivir. Tuy nhiên, đây vẫn là những trường hợp đơn lẻ nên WHO cũng khuyến cáo không nên sử dụng thuốc kháng vi-rút với mục đích dự phòng. Với các trường hợp có tiếp xúc với bệnh nhân cúm A/H1N1 cần theo dõi chặt chẽ để điều trị sớm khi có biểu hiện triệu chứng.

Hiện ở Việt Nam, 3 công ty dược đã bắt đầu đi vào sản xuất thuốc kháng vi-rút điều trị cúm A/H1N1 từ nguyên liệu Osetamivir đã mua dự trữ.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận