Email Bản in

Xin thời gian

Chánh án:
        - Anh hãy cố thử đưa ra một lý do, chỉ cần một lý do thôi, để toà có thể giảm án cho anh?
        Bị can:
        - ... Dạ, xin Toá cho thời gian để tôi suy nghĩ...
        Chánh án:
        - Ba năm, được không?
Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận