Email Bản in

Xử lý nhiều vi phạm về xuất bản in và phát hành

Sở Thông tin - Truyền thông Hà Nội đã công bố kết quả thanh tra của Sở 7 tháng đầu năm 2009, trong đó có lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm. Cụ thể: kiểm tra 12 cơ sở kinh doanh, phát hành xuất bản phẩm tại đường Láng (Đống Đa), đường Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy), phố Đinh Lễ (Hoàn Kiếm), xử lý vi phạm hành chính với tổng số tiền là 30 triệu đồng, tịch thu trên 3 tấn xuất bản phẩm vi phạm Luật Xuất bản; thanh tra đột xuất 2 cơ sở in, xử lý vi phạm hành chính 35 triệu đồng đối với hành vi vi phạm Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Bên cạnh đó, Thanh tra Sở phát hiện một số NXB khi ban hành quyết định xuất bản, không ghi địa chỉ in, dẫn tới tình trạng các cơ sở in có thể sử dụng một quyết định để in nhiều nơi.

 

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận