Email Bản in

Xử phạt vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo báo cáo của UBND TP Hà Nội, trong 9 tháng đầu năm nay ,số tiền xử phạt các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm lên tới hơn 570 triệu đồng. Trong đó, riêng ngành y tế xử lý cảnh cáo 1868 cơ sở, đình chỉ 147 cơ sở với hơn 550 triệu đồng tiền phạt.

Trong thời gian tới, các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát chặt  chẽ các cơ sở kinh doanh nhóm thực phẩm nguy cơ cao, dịch vụ nấu cỗ, bếp ăn trong các khucoongnghieepj, trường học, cơ sở cung cấp thức ăn săn.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận