Email Bản in

Tìm tác nhân truyền virus cúm từ động vật sang người

Từ ngày 22/10, các bác sĩ, cán bộ thú y và chuyên gia dịch tễ của Việt Nam sẽ tiến hành triển khai một dự án hợp tác mới ở cả cấp tỉnh và cấo xã nhằm xác định các tác nhân có thể liên quan đến quá trình truyền virus cúm từ động vật sang người.

Đây là dự án do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ thông qua một thoả thuận hợp tác bổ sung giữa Trung tâm Phòng chống và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương (Bộ Y tế). Dự án thí điểm này sẽ xác định các trường hợp nhiễm bệnh của những người sống sát cạnh khu vực nuôi lợn và gia cầm, tìm hiểu cách virus cúm được truyền từ động vật sang người và ngược lại. Giá trị dự án bổ sung này khoảng 60.000 USD.

Các tin khác

Cần phải có tất cả thông tin.

Người gởi
Người nhận